לפרטים נוספים צור קשר

שם:
טלפון:
אימייל:
הודעה:

מזונות ילדים

מזונות-ילדים2

סוגיית פסיקת מזונות ילדים הנה מסועפת, מורכבת ובלתי אחידה כאשר קיימים פערים מהותיים בין פסיקותיו של בית משפט אחד לאחר ו/או פסיקותיהם של שופט אחד למשנהו אף באותו בית משפט.

קרא עוד

מזונות אישה

mezisha

במסגרת תביעת האשה למזונותיה, עותרת היא לחיוב הבעל במדור, הוצאות מדור והוצאות באותה הרמה לה הורגלה בחייה עמו בבחינת הכלל "עולה עמו ואינה יורדת".

קרא עוד

משמורת משותפת

mishmesh

משמורת משותפת הנו מצב בו שני ההורים חולקים את הסדרי הראיה בין ילדיהם בצורה משותפת ושוויונית, מעבר להסדרי הראיה הסטנדרטיים המקובלים במסגרת הסכמים ותביעות גירושין.

קרא עוד

ידועים בציבור

ידועים-בציבור2

ידועים בציבור הנם למעשה זוגות הנמנעים או מסרבים להתחתן כדת וכדין מתוך שיקולים אידיאולוגיים או משיקולים שונים ואחרים כורח המציאות או לחילופין זוגות שלא יכולים להינשא.

קרא עוד

נישואים אזרחיים

נישואים-אזרחיים

קיימות לא מעט סיבות שבגינן מחליטים בני זוג מעורבים או חד מיניים להתחתן בנישואים אזרחיים. ההחלטה להינשא בנישואים אזרחים נושאת עמה יתרונות אך יחד עם זאת גם חסרונות ...

קרא עוד

הערה: האמור באתר נועד ליתן מושג ראשוני בלבד באשר למצב המשפטי בסוגיה הנדונה. על מנת לשמר ו/או למנוע פגיעה בזכויותיכם, אנו ממליצים לפנות לקבלת ייעוץ משפטי ומקצועי בטרם נקיטת פעולה כלשהיא בין היתר מאחר והדין הנו דינאמי ומשתנה בהתאם לנסיבותיו המיוחדות של כל מקרה ומקרה. להיוועצות עם עורכי דין באתר בחר באחת האפשרויות בדף צור קשר.