072-2501234 | 054-7203040
ליווי אישי מקצועי ומיידי בדיני משפחה וירושה

חלוקת רכוש – פירוק שיתוף

חלוקת רכוש – איזון משאבים מהווה אחת מסלעי היסוד של המחלוקות העיקריות בהליכי גירושין בין בני זוג.

בטרם נדון בשאלת החלוקה, ראוי כי נפרט את המושג "רכוש":

רכוש הנו מושג ארטילאי הכולל בתוכו דירת מגורים, כספים, מטלטלין, זכויות סוציאליות, מוניטין וכל נכס אחר בעל ערך הניתן לכימות.

על מנת לחשב באופן מדויק ככל הניתן את שווים של הזכויות ממנה הערכאה הדנה בתיק מומחה הידוע בכינוי "אקטואר" שבוחן את שווין של הרכוש / הנכסים והזכויות הכוללים של הצדדים ומגיש חוות דעתו לערכאה שמינתה אותו.

על פי ובהתאם לחוק יחסי ממון והסדר איזון משאבים שנכנס לתוקפו בשנת 1.1.1974, זכאי אחד הצדדים בהליך הגירושין, לבקש את פירוק השיתוף בנכסים שנצברו במהלך נישואים ו/או היכרותם במידה ומדובר בידועים בציבור (בדרך כלל המדובר בדירת מגורים) וזאת גם מכח סעיף 37 לחוק המקרקעין הקובע כי אדם שחולק בעלות במקרקעין עם שותף אחר, רשאי בכל עת, לפנות לבית המשפט ולדרוש את מכירת הנכס.

עיקרון החלוקה שנקבע בבית המשפט העליון בכלל ובחקיקה בפרט כי רכוש שנצבר במהלך החיים המשותפים, שייך לצדדים באופן שווה בכפוף לסייגים מסוימים לדוגמא: במידה וקיים הסכם יחסי ממון המסדיר או מחריג רכוש כלשהו ממערכת יחסיהם המשותפים של הצדדים.

במידה ולבני הזוג יש ילדים, יכולה האם לתבוע את הבטחת מדורם של ילדיה המעוגנת בסעיף 40א' לחוק המקרקעין ולדרוש כי חלקו של הבעל יעוקל ו/או יישאר בנאמנות על מנת להבטיח פרעון מזונותיו העתידיים של הבעל ו/או את הוצאות מדורם.

40 א' : דירת מגורים של בני זוג:
"החליט בית המשפט לפי סעיף 40 על פירוק השיתוף במקרקעין משותפים שהם דירה של בני זוג המשמשת להם למגורים, בדרך של מכירה, לא יורה על ביצועה והמכירה תעוכב, כל עוד לא נוכח בית המשפט כי לילדי בני הזוג הקטינים ולבן הזוג המחזיק בהם, יחדיו, נמצא הסדר מגורים אחר המתאים לצרכיהם, לרבות הסדר ביניים למגורים זמניים המתאים לצרכיהם, לתקופה שיקבע".

אופן חלוקת הנכסים יכול להתבצע בשני דרכים:

 1. בדרך של פירוק בעין – במקרקעין הניתנים לחלוקה באופן שכל אחד מבני הזוג יקבל לחזקתו דירה , לא יורה בית המשפט אל מכירת שני הנכסים אלא ויקבע שכל אחד יקבל דירה ובמקרה הצורך יאזן את שווים של הדירות בין בני הזוג, דבר שימנע את מכירת הנכסים ויועיל לכל הצדדים.
 2. חלוקי בשווי – במידה ונוכח בית המשפט שהמקרקעין לא ניתנים לחלוקה נוכח מגבלה כזו או אחרת ו/או במידה ובית המשפט נוכח שחלוקה / פירוק בעין כאמור לעיל תביא להפסד ניכר לצדדים, יורה הוא על מכירת המקרקעין וחלוקת התמורה בין בני הזוג.

יצוין כי תביעה לפירוק שיתוף מהווה מעין "זרז" בהליכי גירושין במטרה לכפות על הצדדים להגיע להסכם / פתרון מושכל ומוסכם בעניינם בין אם אחד הצדדים מוותר על חלקו בנכס ו/או חלק מהנכסים או שבני הצדדים מתחלקים בנכסים באופן מוסכם כראות עיניהם, דבר שיימנע את מכירת דירת מגוריהם ו/או נכסיהם באמצעות בית המשפט.

לבית המשפט לעניניי משפחה ובית הדין הרבני סמכות מקבילה לדון בתביעה לחלוקת רכוש ואיזון משאבים. במסגרת ההליך יישאפו הערכאות להביא את בני הזוג להסכמות בינהם שיכללו איזון נכסיהם בצורה מוסכמת מתוך ראיה כוללת של העובדות הרלבנטיות בעניינם ורק במידה ולא יעלה בידם לעשות כן, יורו על פירוק השיתוף באמצעות באי כח הצדדים.

ידוע כי הליך איזון המשאבים יכול להיות מסובך ומורכב כאחד ומשכך, קיימת חשיבות לקבל ייעוץ משפטי מקצועי ותכנון צעדיכם בזהירות רבה לשם השגת התוצאה הרצויה במהירות ויעילות, תוך הגדלת סיכוייכם בהליך.

משרד עורכי דין הראל ושות', מומחה בייצוג משפטי וניהול אסטרטגי בענייני חלוקת רכוש ואיזון משאבים ובכל הערכאות המשפטיות.

קידום אתרים לעורכי דין קידום אתרים אורגני
x

השאר הודעה ונחזור אליך:

  שם (חובה):

  נייד:

  דוא”ל (חובה):

  הודעה:

  [recaptcha]

  יצירת קשר מידית