בתי המשפט
 
בעניין:
המבקש
 
ע"י ב"כ עו"ד
 
 
נ ג ד
 
 
המשיבה
 
ע"י ב"כ עו"ד
 
החלטה
 
זו בקשה - "בקשה בהולה ביותר לביטול מזונות הבת הבגירה באופן מיידי", שהוגשה ביום 04/09/08 והינה החמישית במספר באותו עניין.
 
הכל יודעים כי ההליכים סביב הגירושין הינם רבים, הן בשל היסוד הנפשי הדומיננטי והן עקב המגוון הרב של המחלוקות שבין הצדדים, כאשר כל נושא צריך להיות נידון בנפרד (ראה גם תקנה 257 רישא לתקסד"א).
בסכסוך זה נקט המבקש בהגשת מספר רב ועודף של בקשות באותו עניין – הפחתת מזונות של הבת שסיימה את שירותה הצבאי. 
מאחר, ולאחרונה מרבים, עורכי הדין לנקוט בטקטיקה של הצפת בית המשפט בבקשות חוזרות ונשנות שכותרתן משתנה - "בקשה לעיון חוזר"; "תגובה להחלטה"; "בקשה להבהרת החלטה" ועוד כיד הדמיון הטובה אך תוכנן הוא אחד ותכליתן ברורה – להפוך ו/או לשנות החלטה משום שאחד הצדדים אינו שבע רצון מתוכנה.
אדגיש מס' דברים לב"כ הצדדים בתיק זה ולאלה האחרים העוסקים במלאכה (והקשה יש לומר), שכן בדעתי, מכאן ולהבא, לשקול חיוב בהוצאות ואף הוצאות לדוגמא.
 
ואלה העובדות בענייננו:
מתוך תסקיר פ. הסעד הגב' ע.ה. מיום 27/07/08, עולה:
"מדובר בבני זוג, הורים לשלושה ילדים, הנשואים זל"ז 25 שנה, מזה כשנה מנהלים בני הזוג דיונים והליכים משפטיים בעניין גירושין כשהם מתקשים להגיע להסכמות בעיקר בנושאים של חלוקת רכוש וכספים משותפים. כל אחד חווה את האחר כמי שמנסה להתיש אותו בתביעות כספיות, בלתי אפשריות ובלתי צודקות, מה שיוצר אווירה קשה של מתח ועוינות..."
 
 
את הבקשה הראשונה הגיש המבקש ביום 08/07/08, בבשא 2533/08 וכותרתה - "בקשה להפסקת החיוב במזונות הילדים והשבת כספי המזונות ששולמו לידי המבקש".
בסעיף 35 לה טוען המבקש: "לחילופין יתבקש בית המשפט לעדכן המזונות מחודש 9/2008, שכן הבת החיילת, .ר., מסיימת את שרותה הצבאי הסדיר בצה"ל. מצ"ב אישור על שירות סדיר".
 
בית משפט הורה לצד שכנגד להגיש תגובתו לבקשה תוך קציבת מועד.
 
ביום (01/09/08) מגישה המשיבה את תגובתה.
באותו יום, מגיש המבקש את בקשתו השניה (יום 01/09/08) וכותרתה - "בקשה דחופה למתן החלטה בהעדר תגובת המשיבה".
בסעיף 3 לה חוזר וטוען המבקש:  "... שכן הבת החיילת משתחררת מצה"ל ממש בימים אלו, וכן הוכח בבקשה למעלה מכל ספק סביר שהמשיבה חוסכת מדי חודש בחודשו את כל כספי המזונות אותם משלם המבקש" (ההדגשות במקור -א.א.).
 
לאחר שבית המשפט בחן החומר שבפניו, לרבות הבקשה והתגובה, ניתנה החלטה, ביום 02/09/08 כי הבקשה תשמע בישיבה הקרובה.
 
ברם, המבקש אשר ביקש להפוך את ההחלטה על פיה, הגיש למחרת (02/09/08) את פנייתו השלישית, כותרתה - "תגובת המבקש לתגובת המשיבה".
בסעיף 4 לה חוזר וטוען המבקש: "... לחילופין יתבקש בית המשפט, לאור הודאת המשיבה, לעדכן סכום המזונות, לאור שחרורה של הבת החיילת מצה"ל, ולאור הודאת המשיבה כי חלק מדמי המזונות משמשים לה לחיסכון".
 
ביני לביני שקלתי האם יש לחייב המבקש בהוצאות, אולם בסופו של יום ניתנה, ביום 02/09/08, החלטת בית משפט כדלקמן:
"לאחר שניתנה החלטתי כי הבקשה תשמע בישיבה הקרובה, הועלתה אלי "תגובת המבקש לתגובת המשיבה".
לעניין זה אעיר, כי גם אם יש צדק בטענות המבקש, הרי שבית המשפט פוסק מזונות בהתייחס למכלול הסכסוך, הזכויות והחובות של הצדדים ולא באופן נקודתי. התנהלות הצדדים,  חובותיהם וזכויותיהם - נבחנות לאורך זמן וכחלק ממארג העובדות.
ההחלטה כי הבקשה תשמע בישיבה הקרובה, בעינה, שהרי ממילא מזונות זמניים כשמם כן הם - זמניים."
 
ברם, המבקש לא אמר די והוא שב ופנה, בפעם הנוספת, והעודפת, לבית המשפט באותה סוגיה והגיש את בקשתו הרביעית, וזאת יום לאחר מתן ההחלטה וקבלתה על ידו (03/09/08).
 
כותרת הבקשה - "בקשה בהולה ביותר למתן החלטה בבקשה בטרם הדיון הקבוע".
בסעיף 5 נטען: " לאור שינוי הנסיבות המהותי, שחרורה של הבת החיילת מצה"ל, כבר בשבוע הבא, והתחלת עבודתה בהיקף משרה מלאה ב-.ר. ביום 14/9/2008, מחייבים לכל הפחות עדכון סך המזונות, מיום שחרורה מצה"ל ולא המתנה עד מועד הדיון לעוד כחצי שנה!!!" (ההדגשות במקור - א.א.).
הוריתי למזכירות, כשם שאני מורה בכלל התיקים המתנהלים בפניי, שלא להעלות אליי בקשות באותה בשא לאחר שניתנה בה החלטה. המזכירות פעלה בהתאם להנחייתי.
 
ביום 04/09/08, נפתחה בשא נוספת (בשא 3293/08) – נשוא החלטתי זו ובסעיף 2 ו– 3 מדגיש ב"כ המבקש :
"2. כמו כן, הבת החיילת, .ר., עברה בהצלחה את כל מבחני הקליטה והתחקיר הביטחוני, ותתחיל לעבוד כבר ביום 14/9/2008 ב..., בהיקף משרדה מלאה. מצ"ב אישור מרפא"ל.
3. לאור שינוי הנסיבות המהותי, שחרורה של הבת החיילת מצה"ל, כבר בשבוע הבא, והתחלת עבודתה בהיקף משרה מלאה ברפא"ל ביום 14/9/2008, מחייבים ביטול מזונותיה באופן מיידי !!!"
(ההדגשות במקור – א.א.).
 
דין בקשה זו להידחות תוך חיוב בהוצאות וללא הצורך בתגובת הצד השני.
הטעם לכך הוא, כי מדובר בקשה זהה לבשא 2533/08 בה ניתנה החלטה יומיים קודם לכן.
המבקש פעל בניגוד לתקסד"א ושלא בתום הלב הדיוני הנדרש מבעל דין סביר, תוך ניצול זכות הגישה לערכאות שיפוטיות ולתחושתי עקב זלזולו / אי-איכפתיות ו/או ביטחון מופרז, כי אין כל חשש לנסות את מזלו שוב ושוב.
הגשת בקשות, יום אחר יום, באותו עניין ולאחר שניתנו החלטות באותן בקשות, פגעה במשיבה ואף בבעלי דין נוספים (ורבים) הממתינים ליומם בבית משפט זה; זמן שיפוטי יקר נגזל בשל כך.
אני רואה בהתנהגות המבקש ניסיון לערער את מעמדו של המנגנון השיפוטי.
קולעת האמרה כי הכמות יכולה ליצור איכות שונה מסך כל הפרטים (הנשיא ברק השתמש במינוח דומה, בפרשה אחרת, באומרו: "הכמות עושה איכות"; ראה: בג"צ 910/86 רסלר נ' שר הבטחון פ"ד מב (2), עמ' 441, בעמ' 505, מול האות ו; צוטט שוב בבג"צ 6427/02 התנועה לאיכות השלטון בישראל נ' הכנסת, שניתן ביום יג' אייר תשס"ו (11.5.06), בפיסקאות 2 סיפא ו - 28).
 
נזכור ונזכיר, כי הגישה למערכת המשפט נועדה לקיים הליך שיפוטי יעיל, שמטרתו להביא להכרעה בסכסוך על ידי כללים אובייקטיבים המבוססים על שוויון, הגינות ותום לב בין בעלי הדין. סדרי הדין הם הקובעים את הדרך היעילה ביותר להגשמת זכויותיהם של בעלי הדין ומאזנים בין האינטרסים המתחרים, בהתחשב במשקלם הסגולי.
 (ראה ש. לוין תורת הפרוצדורה האזרחית – מבוא ועקרונות יסוד (תשנ"ט), 48; וכן ראה בר"ע 305/80 שילה נ' רצ'קובסקי, פד"י ל"ה (3), 449 וכן ראה דבריה של כב' השופטת א' פרוקצ'יה ברע"א 9200/06).
בשל כל אלו, אני דוחה את הבקשה ומחייבת המבקש בהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בשיעור 2,000 ₪ בתוספת מע"מ, אשר ישולמו תוך 30 יום לידי המשיבה וכן מחייבת המבקש בהוצאות משפט לטובת אוצר המדינה בסך של 2,000 ₪, אשר ישולמו בהתאם לתוצאות פסק הדין.
 
אני מתירה החלטה זו לפרסום, ללא שמות הצדדים ושמות עורכי הדין, שכן ההתנהלות עליה הצבעתי מאפיינת, לאחרונה, פרקליטים רבים, העוסקים בתחום דיני המשפחה. ידע כל עו"ד העוסק בתחום דיני המעמד האישי כי מרשו עלול להיות צפוי לחיוב בהוצאות שעה שינקוט בהליכים טורדניים לבית המשפט, ריבוי פניות / הודעות ו/או בקשות סרק לבית המשפט.
 
ניתנה היום 10 בספטמבר, 2008 (י' באלול תשס"ח) בהעדר.                                                                              
_________________
אספרנצה אלון, שופטת
המזכירות תמציא ההחלטה לב"כ הצדדים ותסגור הבשא.
 

© כל הזכויות שמורות ל - Oreh-din LTD 2008    מערכות ניהול תוכן - אתרים בשפות