072-2501234 | 054-7203040
ליווי אישי מקצועי ומיידי בדיני משפחה וירושה

אפוטרופסות לגוף ולרכוש

עורך דין גירושין במרכז

אפוטרופוס הוא נאמן המייצג את החסוי בכל פעולה ו/או עניין הנוגעת לחסוי כאשר פעולותיו של האפוטרופוס נדרשות להיעשות באופן המשקף את טובתו של החסוי ובדרך שבה אדם מסור, היה נוהג בנסיבות העניין.

החוק החל בענייניו של האפוטרופוס הנו חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962 המגדיר בסעיף 38 לחוק הנ"ל את תפקידי האפוטרופוס לקטין ולפסול דין היפים לעניינו כדלקמן:

"אפוטרופוס של קטין חייב לדאוג לצרכי הקטין, לרבות חינוכו, לימודיו, הכשרתו לעבודה ולמשלח-יד ועבודתו, וכן חייב הוא בשמירת נכסי הקטין, ניהולם ופיתוחם; הוא רשאי להחזיק בקטין ולקבוע את מקום מגוריו והוא מוסמך לייצגו; והכל אם לא הגביל בית המשפט את תפקידי האפוטרופוס. והוא הדין בשינויים המחוייבים, באפוטרופוס של פסול-דין"

מינויו של האפוטרופוס אינו דבר של מה בכך שכן האפוטרופוס חייב לטפל ולדאוג בכל צרכיו של החסוי מכל מין וסוג שהוא כמו כן לשמור על רכושו מכל משמר מפני אחרים המבקשים לנצל את חולשתו של החסוי ו/או מצבו הנפשי ו/או הבריאותי ואף לגזול את רכושו.

בקשה למינוי אפוטרופוס מוגשת לבית המשפט לענייני משפחה בקרות אירוע מהאירועים הבאים:

 • כאשר מדובר באדם שהוכרז כפסול דין
 • כאשר מדובר בקטין מתחת לגיל 18 ללא הורים
 • כאשר מדובר באדם או קשיש בעל ליקויים ו/או צרכים מיוחדים בגינם אינו יכול לקיים שגרת חיים תקינה ועצמאית
 • כאשר מדובר באדם שאינו כשיר לקבל החלטות הנוגעות למצבו הגופני ו/או הרפואי.
 • אפוטרופוס לענייני גוף למטופל
 • אפוטרופסות לענייני רכוש

קיימות שתי סוגי בקשות למינוי אפוטרופסות:

ניתן להגיש בקשה למינוי אפוטרופוס לרכוש, לגוף או גם לגוף וגם לרכוש.

הבקשה למינוי אפוטרופוס מוגשת בדרך כלל על ידי בן זוג או קרוב משפחה של החסוי ולעיתים מוגשת על ידי אדם או גוף וזאת באמצעות פניה בבקשה בכתב לבית משפט לענייני משפחה שבתחום שיפוטו מתגורר החסוי.אגרת הבקשה למינוי אפוטרופוס נכון לשנת 2015 הנה בסך 437 ₪.

במסגרת הבקשה להתמנות כאפוטרופוס, יפרט המבקש האם הוא מבקש להתמנות כאפוטרופוס לגוף, לרכוש או לשניהם יחד. כמו כן יציין המבקש את מצבו של החסוי, הנימוקים לבקשה, ובאיזו אופן מסוגל החסוי לדאוג לענייניו כמו גם יכולתו להבין את משמעות המינוי.

יש לצרף לבקשה תעודת רופא כגון משפחה, נוירולוג או פסיכיאטר על מנת לתמוך את מצבו של החסוי כפי שתואר בבקשה.

לעיתים עד למתן החלטה בבקשה למינוי אפוטרופוס יכול ויחלפו חודשים רבים ומשכך, אנו ממליצים להגיש כבר בעת הגשת הבקשה, בקשה למינוי זמני עד למתן החלטה בבקשה העיקרית.

את הבקשה יש לאמת בפני עורך דין ולהגיש לבית המשפט המתאים ב- 4 עותקים בצירוף אסמכתא לתשלום האגרה שפורטה לעיל.

לאחר הגשת הבקשה, יפנה בית המשפט למשרד הרווחה לקבלת תסקיר אודות המבקש ועל החסוי יחד אשר ישלח עובדת סוציאלית לביתו של החסוי במטרה ליתן חוות דעת בדבר הצורך של החסוי למינוי המבוקש כמו גם התאמת המבקש לשמש כאפוטרופוס לחסוי.

עם ולאחר קבלת חוות הדעת, יכול ויבקש בית המשפט את שמיעת החסויויבקש את אישור היועץ המשפטי לממשלה. רק לאחר מכן ובמידה והמבקש יימצא כמתאים לתפקיד, ייעתר בית המשפט לבקשה.

מיום קבלת מינוי האפוטרופוס, פעולותיו המשפטיות של החסוי משוללת תוקף שכן זקוקות הן לאישורו של האפוטרופוס שמונה כדין לנהל את ענייניו של החסוי, אף אם הם מנוגדות לרצונו של החסוי.

לאחר קבלת המינוי, יפנה האפוטרופוס לבנק, לטאבו ולכל מקום אחר בו מנהל החסוי את ענייניו יציג את צו המינוי לשם רישום הערה על כך.

משרדנו חרט על דגלו קודים של אמון, הגינות ומקצועיות ללא פשרות לצד ליווי אישי וצמוד. מאחר וכך, אין לנו כל ספק שאנו הכתובת הנכונה לניהול עניינך וענייני יקירך.

צרו קשר עוד היום לשם קביעת פגישת ייעוץ ללא התחייבות בנושא חשוב ומורכב זה של אפוטרופסות במסגרתה נסביר לכם ביתר פירוט אודות השלבים וניהול ההליך או לחילופין השאירו פרטי התקשרות וניצור עמכם קשר בהקדם האפשרי.

שאלות נפוצות בנוגע לאפוטרופסות לגוף ולנפש:

שאלה:

מתי מסיים האפוטרופוס את מלאכתו?

תשובה:

מלאכתו של האפוטרופוס מסתיימת עם מותו של החסוי או כאשר האפוטרופוס מגיש לבית המשפט בקשה להתפטר מתפקידו ובית המשפט מאשר זאת.

שאלה:

על כמה עומד שכר טרחת אפוטרופוס?

תשובה:

שכר טרחתו של האפוטרופוס נקבע על פי תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (כללים בדבר קביעתשכרלאפוטרופוסים), תשמ"ט –1988 שנכון ליום עומד על סך 527 ₪ לחודש במידה והחסוי נמצא במוסד / מאושפז וסך 1,057 ₪, במידה והחסוי נמצא בביתו. שכר הטרחה הנ"ל משולם לאפוטרופוס אחת לשנה על ידי הגשת בקשה מנומקת לבית המשפט שאישר את מינויו במסגרתה מפרט האפוטרופוס את פעולותיו שבצעו על ידו עבור החסוי בצירוף אסמכתאות. עותק מן האמור מוגש לאפוטרופוס הכללי שבודק את דוחות האפוטרופוס ומודיע לבית המשפט האם יש לו הסתייגויות מבקשת האפוטרופוס לשכר טרחתו.

שאלה:

האם קיים פיקוח על פעולות האפוטרופוס?

תשובה:

כן. האפוטרופוס הכללי ובית המשפט מפקחים על פעולותיו של האפוטרופוס מכח חיוביו בהגשת דיווח שוטף דוחות הכוללים את נכסיו של החסוי מכל סוג שהוא: נכסי מקרקעין, עסקיו, יתרות מזומנים, חובותיו של החסוי.

הדוחות האמורים מוגשים אחת לשנה.

שאלה:

האם האפוטרופוס מוסמך למכור דירה לבקשת החסוי?

תשובה:

לא. עסקת מכירת נכס מנכסיו של החסוי טעונה אישור בית המשפט למכירת הנכס ואופן ביצוע הפעולה זהה לאופן בו מתבצעת מכירת דירה בכינוס נכסים:

הערכת שווי הדירה על ידי שמאי מקרקעין
פרסום הדירה בעיתונים
קיום התמחרות בין המציעים במטרה למקסם את מחיר הנכס
עריכת חוזה מכר ופניה לבית המשפט בבקשה לאישור חוזה המכר.

שאלה:

האם האפוטרופוס יכול למשוך כסף מחשבונות החסוי?

תשובה:

כן. האפוטרופוס רשאי למשוך כספים מחשבון החסוי למטרות וצרכים הקשורים והנחוצים עבור חסוי. כך לדוגמא רשאי האפוטרופוס למשוך כספים מחשבון החסוי לתשלום הוצאות הבית, תשלום ועד הבית, עוזרת הבית, תשלום לבית אבות וכל תשלום אחר שהחסוי חב בתשלומו.

שאלה:

במידה ולחסוי יש דירה, האם יש לרשום על כך הערה בטאבו?

תשובה:

כן. מאחר ובבוא היום כאשר תתקבל החלטה למכור הדירה, האדם היחידי המוסמך לביצוע הפעולה הנו האפוטרופוס בשם החסוי.

שאלה:

האם האפוטרופוס מוסמך ליתן הסכמה לניתוח החסוי כאשר החסוי מתנגד לכך?

תשובה:

כן, במידה והניתוח חיוני לבריאות החסוי

קידום אתרים לעורכי דין קידום אתרים אורגני
x

השאר הודעה ונחזור אליך:

  שם (חובה):

  נייד:

  דוא”ל (חובה):

  הודעה:

  [recaptcha]

  יצירת קשר מידית